Samenwerking

Samenwerken met ouders vinden we heel belangrijk. Ouders zijn natuurlijk de expert van hun eigen kind(eren) en met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. 

Deze samenwerking geven we vorm door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de kinderen.  Zo starten we het schooljaar altijd met kennismakingsgesprekken.

Daarna is er in november een voortgangsgesprek. Vanaf groep 4 zijn de kinderen zelf ook aanwezig bij deze gesprekken.

In februari zijn de rapportgesprekken. Ook hierbij zijn de kinderen vanaf groep 4 aanwezig.

We verwachten alle ouders bij deze 3 gesprekken. Zodat we samen kunnen werken aan het beste onderwijs voor alle kinderen.