Groep 4

In groep 4 zitten 26 kinderen. Juf Sandra staat van maandag t/m donderdag voor de groep en op vrijdag juf Avalon. 

Elke dag staat het lesprogramma op het bord geschreven. Bij binnenkomst gaan de kinderen aan hun eigen tafel zitten en beginnen ze met een startopdracht. Op dit moment bestaat de startopdracht uit een stukje rekenen, het 5 woorden dictee en woordjes lezen.

Tijdens spelling wordt er iedere week een nieuwe spellingregel aangeboden. Zo leren we woorden schrijven met twee medeklinkers vooraan of achteraan, woorden met d of t op het eind, woorden die beginnen met s of z. Het is belangrijk dat de kinderen kunnen benoemen waar ze op moeten letten bij het schrijven van de woorden, zodat de woorden goed geschreven worden.

Met rekenen werken we uit de methode 'Getal en Ruimte'. Daarnaast maken we gebruik van lessen, rekenspellen en materialen uit de methode 'Met sprongen vooruit'.

In groep 4 leren we de tafels van 1 t/m 11. Als de kinderen de tafels uit hun hoofd op kunnen zeggen en ook door elkaar, mogen ze een sticker op hun cactus plakken. 

Tijdens taal leren we onder andere wat een zin, lidwoord, werkwoord en zelfstandig naamwoord is. Ook gaan we aan de slag met het alfabet en de alfabetische volgorde.

Iedere dag lezen we in ons eigen leesboekje en gebruiken we de methode Flits. We beginnen in groep 4 ook met Begrijpend lezen.

Op maandag en donderdag hebben we gymles van juf Francien.

Ook werken we met een methode voor wereldoriëntatie: 'Wijzer'. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur komen hier door elkaar aan bod.

We werken met de verkeersbladen “Stap Vooruit” van Veilig Verkeer Nederland. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de fiets, met de groep op stap, voorgaan en meerijden.

We gebruiken chromebooks in de klas. Zo maken we gebruik van de software van de rekenmethode en werken we regelmatig met Gynzy. Muiswerk en Gynzy zijn ook thuis te gebruiken. De wachtwoorden hebben wij meegegeven tijdens de presenstatieavond. Bent u ze kwijt? Laat dit dan even weten.

In Gynzy staan de lessen open die de kinderen mogen maken, de leerkrachten zetten ook bundels klaar voor de leerlingen.

Naast al deze lessen hebben we ook nog tijd voor tekenen en crea.

Via Social Schools blijft u op de hoogte. U kunt ons ook een vraag stellen via Social Schools.