KiVa

Natuurlijk willen we kinderen graag veel leren over taal en rekenen, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen, die hun plek in de maatschappij kunnen vinden. Daarom is er bij ons ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

De Regenboog is een KiVa-school. KiVa is het eerste en enige programma in Nederland op het gebied van sociale veiligheid en pesten, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

KiVa gaat daarbij vooral uit van het voorkomen van pesten (preventie). KiVa gelooft in de kracht van de groep. Het preventieve gedeelte van KiVa bestaat uit diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en monitoring van de leerlingen. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen. 

In ons protocol Sociale Veiligheid hebben we vastgelegd welk gedrag we verwachten en wat we doen als er, ondanks onze begeleiding, toch sprake is van structureel pestgedrag.