Groep 8

Juf Xandra staat van maandag t/m vrijdag voor de groep. 

De vakken

In de klas wordt hard gewerkt om de laatste kneepjes van de vakken nog onder de knie te krijgen. Veel stof is herhaling vanuit groep 7 maar er wordt ook nieuwe stof aangeboden.

Begrijpend en studerend lezen krijgt steeds meer de aandacht. Kunnen we de belangrijkste punten uit een tekst halen en samenvatten? Snap ik waar dit woord naartoe verwijst? Daarnaast leren we met Blits dat je heel handig grote lappen tekst ook wel in een grafiek, tabel of stroomschema kan zetten.

Bij taal is er aandacht voor het ontwikkelen van de woordenschat. Ook wordt er hard geoefend met zinsontleding en leren we diverse woorden te categoriseren naar woordsoort.

Met spelling komen diverse categorieën aan bod zoals: leenwoorden uit het Engels en uit het Frans, het plaatsen van een trema, woorden die overgenomen zijn vanuit het Latijn of Grieks waarbij de letters th, x, y, qu opeens geschreven worden, terwijl je iets anders hoort…. Dat is best wel even wennen!

Met werkwoordspelling gebruiken we het werkwoordschema en proberen we aan de hand van dat schema te achterhalen hoe we de vorm van het werkwoord moeten schrijven.

Het rekenen lijkt niet zo heel veel nieuws te brengen, maar alles wat er voorgaande jaren geleerd werd, wordt verder uitgebouwd. Als je dan de verschillende strategieën goed beheerst, blijkt vaak dat je ook op een hele handige manier tot een oplossing kan komen. Procenten, breuken, kommagetallen en cijferend rekenen komen het meest aan bod.

Engels leren we door veel te praten (in het Engels) en te luisteren. Verder leren ze hoe een goede Engelse zin eruit ziet en hoe ze zelf Engelse zinnen moet maken en schrijven. Tenslotte leest de juf ook nog eens voor uit de Engelse versie van Harry Potter!

Uiteraard komen ook de wereldoriëntatievakken aan bod. Met aardrijkskunde gaan we de hele wereld over en leren we de bijbehorende topografie. Met geschiedenis gaan we de tijd van de uitvindingen en ontdekkingen in en komen we via de wereldoorlogen in de moderne tijd aan.  Het onderwerp Tweede Wereldoorlog gaan we nog wat dieper bestuderen in een projectweek. Met natuur kijken we hoe het menselijk lichaam functioneert en bestuderen we de techniek van een sinaasappelpers. Het leukste is natuurlijk om dat zelf ook nog even uit te proberen…

En natuurlijk wordt er ook nog aan crea gedaan en komen we volop aan bewegen toe in de gymzaal. Daar maken we in de loop van het jaar kennis met diverse soorten sporten. We gymmen op de maandag- en donderdagochtend. De gymlessen worden door juf Francien gegeven.

Verder praten we met elkaar over diverse geloofsstromingen bij Trefwoord en Wereldwijd Geloven en hebben we aandacht voor hoe we op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan.

Huiswerk

De kinderen hebben van huis uit een 23-ringsmap nodig. Elke dag moet deze map mee naar school en gaat deze weer mee naar huis. In die map komt het huiswerk te zitten, dat elke maandag uitgedeeld wordt en de week daarop af moet zijn. Ook komen daarin de kopieerbladen van de toetsen die thuis geleerd moeten worden. U kunt hierbij denken aan aardrijkskunde, topo, geschiedenis, natuur en Engels. Bij het Engels is het belangrijk dat de kinderen ook het schrijven goed oefenen.

Spreekbeurt, boekbespreking en miniwerkstuk

Dit schooljaar houden alle kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt. Ook maken ze drie mini-werkstukken en een groter werkstuk over zichzelf. Veel te doen dus! Het is daarom fijn als naast de juffen de ouders ook hun kind coachen.