Ondersteuning

Het komt voor dat, ondanks alle inspanningen binnen de school, de ontwikkeling van een kind niet verloopt, zoals we verwachten. Op dat moment zal de kwaliteitscoördinator in overleg met de ouders en de leerkracht hulp inschakelen. We werken o.a. samen met schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, schoolarts, psycholoog, orthopedagoog, ergotherapeut, etc..).