Onderwijs

 

Groep 1/2

De leerkrachten in groep 1/2 stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de doelen behorende bij de ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten geven gerichte instructie en zijn continu bezig met kinderen uitdagen een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Er wordt altijd gewerkt vanuit doelen, rondom een thema. 

Er wordt bij alle activiteiten veel aandacht besteed aan de Nederlandse taalontwikkeling van de kinderen. 

Groep 3 t/m 8

In groep 3 t/m 8 wordt lesgegeven uit moderne methodes voor de verschillende vakgebieden.

We werken volgens het Expliciete Directe Instructie-model.

Door middel van methode-gebonden toetsen en IEP-toetsen volgen we de ontwikkeling van de kinderen met grote regelmaat. 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook Engels, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Vanaf groep 3 en 4 besteden we aandacht aan wereldoriëntatie en verkeer.