Groep 1/2B

In deze kleuterklas werken juf Liesbeth (maandag t/m woensdag) en Juf Inge (donderdag en vrijdag).

In de kleutergroepen staat het ontwikkelingsgericht onderwijs centraal. De kinderen ontwikkelen zich vooral door spelend leren. Er zijn daarom veel hoeken in de kleutergroep, zoals een huishoek, bouwhoek, winkeltje, timmerhoek, zand/watertafel, leeshoek, constructiehoek, computerhoek, kijk- en luisterhoek.

Met de twee kleutergroepen wordt een jaarplanning gemaakt, wanneer er over welk thema gewerkt wordt. Aan de hand van vastgestelde leerlijnen worden de activiteiten en doelen binnen de thema’s bepaald. Wanneer er iets bijzonders in één van de groepen is, kan deze groep van het thema afwijken.

Er wordt aandacht besteed aan zelfredzaamheid en zelfstandig werken. Er zijn momenten met uitgestelde aandacht, waar de leerkracht niets gevraagd kan worden. Op deze momenten kan de leerkracht aan het werk met verschillende instructiegroepen. De leerkrachten worden ondersteunt door verschillende leerkrachtondersteuners of klasseassistenten verspreid over verschillende dagen.

In de kring worden verschillende activiteiten gedaan waaronder taalactiviteiten (lessen uit Schatkist, gesprekjes over het thema, voorlezen, luisteroefeningen etc.), logo 3000 (woordenschat), rekenactiviteiten, waaronder lessen van Met Sprongen Vooruit, lessen uit de methode voor sociaal-emotionele vorming ‘KiVa’, muzieklessen enz..

De activiteiten van de groepen 1 en 2 zijn verschillend. Er worden ook, omdat er voor beide leeftijden aan verschillende doelen gewerkt wordt, andere eisen aan gesteld per groep.

Wij spelen dagelijks buiten. Mocht het weer dit niet toelaten, kunnen we uit wijken naar de het speellokaal. Dit om aan de bewegingsbehoefte van de kinderen te voldoen.

Voor gym- en spellessen wordt regelmatig gebruik gemaakt van het speellokaal. Op donderdag krijgen de kleuters gymles van de vakleerkracht, juf Francien.

Via social schools houden we de ouders op de hoogte d.m.v. berichten en foto’s over de activiteiten in de klas. Bent u ook nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak voor een rondleiding en een informatiegesprek.