Groep 1/2A

In groep 1/2 A werkt juf Jamie. 

In de kleutergroepen staat het doelgericht onderwijs binnen thema's centraal. 

Er zijn daarom veel hoeken in de kleutergroep, zoals een huishoek, bouwhoek, winkeltje, timmerhoek, zand/watertafel, leeshoek, techniekhoek, constructiehoek, computerhoek, kijk- en luisterhoek. In de hoeken oefenen de kinderen de aangeboden doelen.

Met de twee kleutergroepen wordt een jaarplanning gemaakt, wanneer er aan welke doelen wordt gewerkt en met welke thema's. Er wordt gewerkt aan de hand van de kleuterdoelen van Nieuw Leren.

Er wordt tevens aandacht besteed aan zelfredzaamheid en zelfstandig werken. Er zijn momenten met uitgestelde aandacht, waar de leerkracht niets gevraagd kan worden. Op deze momenten kan de leerkracht aan het werk met extra instructie in de kleine kring.

In de grote kring worden verschillende activiteiten gedaan waaronder taalactiviteiten (gesprekjes over het thema, voorlezen, luisteroefeningen etc.), rekenactiviteiten, waaronder lessen van Met Sprongen Vooruit, lessen uit de methode voor sociaal-emotionele vorming ‘KiVa’, muzieklessen enz..

De einddoelen van de groepen 1 en 2 zijn verschillend. 

Bij goed weer, spelen we dagelijks buiten. 

Voor gym- en spellessen wordt regelmatig gebruik gemaakt van het speellokaal. Bij slecht weer wordt, om aan de bewegingsbehoefte van de kinderen te voldoen, ook van het speellokaal gebruik gemaakt.  Op donderdag krijgen de kleuters gymles van de vakleerkracht, juf Francien in de gymzaal aan het Bramenpad. 

Bent u ook nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak voor een rondleiding en een informatiegesprek.