Groep 1/2A

In groep 1/2 A werken juf Monique en juf Maja. 

In de kleutergroepen staat het ontwikkelingsgericht onderwijs centraal. De kinderen ontwikkelen zich vooral door spelend leren.

Er zijn daarom veel hoeken in de kleutergroep, zoals een huishoek, bouwhoek, winkeltje, timmerhoek, zand/watertafel, leeshoek, techniekhoek, constructiehoek, computerhoek, kijk- en luisterhoek.

Met de twee kleutergroepen wordt een jaarplanning gemaakt, wanneer er over welk thema gewerkt wordt. Aan de hand van vastgestelde leerlijnen worden de activiteiten binnen de thema’s bepaald. Wanneer er iets bijzonders in één van de groepen is, kan deze groep van het thema afwijken.

Er wordt aandacht besteed aan zelfredzaamheid en zelfstandig werken. Er zijn momenten met uitgestelde aandacht, waar de leerkracht niets gevraagd kan worden. Op deze momenten kan de leerkracht aan het werk met verschillende niveaugroepen.

In de kring worden verschillende activiteiten gedaan waaronder taalactiviteiten (gesprekjes over het thema, voorlezen, luisteroefeningen etc.), rekenactiviteiten, waaronder lessen van Met Sprongen Vooruit, lessen uit de methode voor sociaal-emotionele vorming ‘KiVa’, muzieklessen enz..

De activiteiten van de groepen 1 en 2 zijn verschillend. Er worden ook, omdat er voor beide leeftijden aan verschillende doelen gewerkt wordt, andere eisen aan gesteld per groep.

Bij goed weer, spelen we dagelijks buiten. Recent hebben we een nieuw, uitdagend speelplein gekregen.

Voor gym- en spellessen wordt regelmatig gebruik gemaakt van het speellokaal. Bij slecht wordt, om aan de bewegingsbehoefte van de kinderen te voldoen, ook van het speellokaal gebruik gemaakt.  Op donderdag krijgen de kleuters gymles van de vakleerkracht, juf Francien.

Bent u ook nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak voor een rondleiding en een informatiegesprek.