Ouderraad (OR)

De belangrijkste taak van de OR is het in overleg met de teamleden verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De OR wordt gevormd door ouders van kinderen die op de Regenboog zitten. De raad bestaat uit minimaal 7 leden. Deze leden stellen zich voor vier jaar kandidaat en kunnen zich nog één keer herkiesbaar stellen. De ouderraad komt maandelijks bijeen; de vergaderingen zijn openbaar. Vanwege de vernieuwde samenstelling van de OR zijn de taken tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar verdeeld.

Samenstelling 

Amanda Willemsen Penningmeester
Angelique van der Bol  
Celeste Wander Voorzitter
Claudia Porumboiu  
Jody Pronk-Kok  
Miranda Reijerink   
Nancy Kapner  
Nathalie Kleinendorst  
Renate Kramer