Ouderraad (OR)

De belangrijkste taak van de OR is het in overleg met de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De OR wordt gevormd door ouders van kinderen die op de Regenboog zitten. De raad bestaat uit minimaal 7 leden. Deze leden stellen zich voor vier jaar kandidaat en kunnen zich nog één keer herkiesbaar stellen. De ouderraad komt maandelijks bijeen; de vergaderingen zijn openbaar. Vanwege de vernieuwde samenstelling van de OR zijn de taken tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar verdeeld.

Samenstelling 

Amanda WillemsenVoorzitter + penningmeester
Angelique van der Bol 
Celeste Wander 
Claudia Porumboiu 
Inge Wezemer 
Jody Pronk-Kok 
Joyce de Groot - de Jong 
Miranda Reijerink  
Nancy Kapner 
Nathalie Kleinendorst