Groep 7

Van maandag t/m donderdag staat juf Sandra voor de groep en op vrijdag juf Mirjam. 

De inhoud van de vakken van de afgelopen jaren wordt verder uitgebouwd:

  • Bij het lezen verschuift het zwaartepunt van het technisch lezen steeds meer naar het begrijpend lezen en informatieverwerking.
  • Bij het rekenen gaan we dieper in op het rekenen met breuken, procenten en kommagetallen. Kennis van de tafels en inzicht in verhoudingstabellen is en blijft belangrijk.
  • Met spelling blijven we veelvuldig de werkwoordspelling oefenen (t/m het voltooid deelwoord) en komen er allerlei categorieën bij de woordjes aan bod.
  • Met taal oefenen we het herleiden van woordbetekenissen en gaan we verder met zinsontleding. Naast het benoemen van de persoonsvorm, het onderwerp en lijdend voorwerp gaan we ook op zoek naar het meewerkend voorwerp.
  • Uiteraard komen ook alle wereldoriënterende vakken aan bod. Met aardrijkskunde duiken we Europa in, met geschiedenis gaan we op ontdekkingsreis met Columbus en eindigen we in de tijd van Napoleon.
  • Engels gaan we 2x per week doen. We breiden onze woordenschat uit en maken kennis met enige grammatica van Engelse werkwoorden.
  • Verkeer is een belangrijk item dit leerjaar. In april gaan alle kinderen een theoretisch verkeersexamen afleggen en later in mei een praktisch verkeersexamen. Dit levert uiteindelijk, bij slagen, een mooi diploma op.

Dagtaken en weektaken

Ook in groep 7 werken we met dag- en weektaken. De weektaken moeten de kinderen zelf overnemen in hun agenda. De taken die in de klas gemaakt moeten worden, worden met blauw geschreven. Ze moeten daarbij in de gaten houden, dat de taken op de juiste dag/datum af zijn. Indien de taken niet af zijn, worden deze na schooltijd (of in overleg evt. thuis) afgemaakt. Uw kind weet tussen de middag al of zij na schooltijd iets af moeten maken. Over het invullen van de agenda hebben we de volgende afspraken gemaakt met de kinderen:

De taken/toetsen die thuis gemaakt/geleerd moeten worden, zijn in het rood geschreven. In het groen noteren de kinderen de bijzondere activiteiten, die we gaan doen. Zo kunt u duidelijk herkennen welke taken voor op school en welke taken voor thuis zijn.

Huiswerk

De kinderen hebben van huis uit een 23-ringsmap nodig. Elke dag moet deze map mee naar school en gaat deze weer mee naar huis. In die map komt het huiswerk te zitten, dat elke donderdag uitgedeeld wordt en de week daarop af moet zijn. Tot de herfstvakantie krijgen de kinderen 2 bladen huiswerk, na de vakantie 3. Ook komen daarin de kopieerbladen van de toetsen die thuis geleerd moeten worden. U kunt hierbij denken aan aardrijkskunde, topo, geschiedenis, natuur en Engels. Bij het Engels en topo is het belangrijk dat de kinderen ook het schrijven goed oefenen. Indien gewenst gaan ook de woordpakketten van spelling mee naar huis om te oefenen (in overleg).

Spreekbeurt, boekbespreking en miniwerkstuk.

Dit schooljaar houden alle kinderen over een (door de juf goedgekeurd) leesboek een boekbespreking. De kinderen krijgen een blad mee naar huis, waarop de informatie staat die in deze bespreking verwerkt moet worden. Ook houden ze dit jaar weer een spreekbeurt, welke thuis voorbereid moet worden. Het is fijn als ouders bij beide items hun kind coachen. Naast de boekbespreking en de spreekbeurt maken de kinderen per rapportperiode een miniwerkstuk. In principe wordt dit werkstuk in de klas gemaakt, mits een kind achter komt te liggen op de planning. Hierover volgt later meer informatie.

Gym

We gymmen op de maandagmiddag en op de donderdagochtend o.l.v. juf Francien.

Hulpouders

Het kan zijn dat uw hulp nodig is bij activiteiten in de loop van het jaar. De oproep hiervoor volgt dan m.b.v. een bericht via Social Schools. Wij hopen dat er enthousiaste ouders zijn, die ons dan willen ondersteunen.

Afwezig?

Is uw kind afwezig, later op school of moet het eerder weg ivm dokters- of tandartsbezoek of ziekte etc? Geef dit dan svp voor 8.30 uur telefonisch door of geef uw kind een briefje mee, dat hij/zij eerder opgehaald wordt.