Leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad. Hierin zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Een paar keer per jaar vergaderen ze met een leerkracht.

Waarom een leerlingenraad?

- De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;

- Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;

- Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;

- Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;

- De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;

- Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;

- De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;

- Bevorderen van actief burgerschap.

 

Vanaf groep 5 worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant;

De leerlingenraad komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is een vaste leerkracht als adviseur/vraagbaak aanwezig;

De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.