Leerlingenraad

Vanaf 1 augustus 2020 zijn we als school onderdeel van Onderwijsgroep Edumare. Binnen Edumare is het de bedoeling dat alle scholen een leerlingenraad hebben. Marleen Kuiper zal hierin de taak op zich nemen als ondersteunende en begeleidende leerkracht. 

Waarom een leerlingenraad?

- De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;

- Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;

- Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;

- Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;

- De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;

- Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;

- De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;

- Bevorderen van actief burgerschap.

Vanaf groep 5 worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant;

De leerlingenraad komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is Marleen als adviseur/vraagbaak aanwezig;

De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.