Groep 3

In groep 3 zitten 27 kinderen. Juf Marleen staat op maandag, dinsdag en woensdag in de even weken voor de groep. Juf Irene op woensdag in de oneven weken, donderdag en vrijdag.

Op maandag wordt de dag gestart in de kring waar de kinderen kunnen vertellen over wat zij dat weekend hebben meegemaakt. Iedere dag zingen we, na de startopdracht, liedjes en luisteren naar een Bijbelverhaal vanuit Trefwoord. Meerdere keren per week is er ruimte voor de activiteiten vanuit KIVA voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aan de hand van dagritmekaarten die op het bord hangen zien de kinderen wat het lesprogramma is. Hierachter staat wat de kinderen die les gaan maken en wat het lesdoel is.

We geven les met vernieuwende lesvormen, zoals coöperatief leren. De kinderen werken veel samen, maken gebruik van interactieve werkvormen waarbij veel ruimte is voor beweging.

Het leesonderwijs beslaat een groot deel van de lestijd in groep 3. We gebruiken de vernieuwde methode van ‘Veilig Leren Lezen’. Hierbij komt niet alleen het technisch lezen aan bod maar ook spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren. Ook is er veel aandacht voor leesbevordering. Op systematische wijze leren de kinderen snel nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Op deze manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling. Met het bijbehorende computerprogramma kunnen ze, op hun eigen niveau, extra oefenen. Ook is er een speciale thuisversie van deze software, zodat de kinderen ook thuis spelenderwijs lezen, spelling en woordenschat kunnen oefenen.

‘Pennenstreken’ is de methode die we gebruiken voor het schrijfonderwijs. Deze methode sluit volledig aan bij de leesmethode. De kinderen leren de kleine letters, leestekens, cijfers en het verbonden schrift. Het schrijven gebeurt met driekantige potloden voor een goede pengreep.

De wereldoriëntatie methode ‘De Zaken’ sluit ook volledig aan bij de leesmethode. De thema’s van Veilig Leren Lezen zijn geplaatst in een wereld oriënterende omgeving. Deze thema’s worden in dezelfde periode ook bij de Zaken behandeld. Deze herkenbaarheid geeft de kinderen houvast.

Het rekenen start met het leren van de cijfers 1 tot en met 10 gekoppeld aan de hoeveelheden. We leren het verder- en terugtellen, tellen met sprongen en splitsen. Erbij en eraf situaties (+ en -) worden geleerd via bussommen en pijlsommen. Aan het eind van groep 3 rekenen de kinderen tot en met 30, automatiseren ze de splitsingen en de sommen tot en met 10 en tellen ze tot en met 100. De methode die we gebruiken is 'Getal en Ruimte Junior'. Als aanvulling op de rekenmethode gebruiken we materialen en rekenspellen uit ‘Met Sprongen Vooruit’. Dit is een interactieve rekenmethode waar veel gebruik wordt gemaakt van ervaringsgericht- en bewegend leren.

Over de natuur leren we aan de hand van de seizoenen en met het Schooltv programma Huisje Boompje Beestje.

Bij verkeer komen situaties aanbod die dichtbij de kinderen staan, zoals spelen op straat en met de fiets naar school.

De expressievakken zoals tekenen, crea en muziek komen natuurlijk ook aan bod. Dit vaak in samenhang met het thema waar we mee bezig zijn.

Op de Chromebooks werken de kinderen in de oefensoftware van Veilig Leren Lezen en op Gynzy Kids staan opdrachten voor rekenen klaar. 

Op maandag- en donderdagochtend hebben we gymles in de gymzaal aan het Bramenpad van juf Francien.

Naast al dit harde werken spelen we ook nog veel buiten. Maar ook binnen kunnen de kinderen nog lekker spelen via het keuzebord. Hier kunnen zij kiezen uit veel verschillende activiteiten zoals bouwen met constructiemateriaal, puzzelen, kleien, tekenen, spelletjes enz. 

Via Social Schools houden wij u regelmatig op de hoogte wat we allemaal geleerd en gedaan hebben. Daarnaast kunt u foto's van onze activiteiten op Social Schools bekijken.