ICT

De lessen worden ondersteund door bijbehorende digibordsoftware en oefenprogramma's waarmee de kinderen nog extra kunnen oefenen. 

In groep 1 en 2 wordt het onderwijsaanbod ondersteund met IPads. Groep 3 t/m 8 maakt gebruik van Chromebooks.