Social Schools

Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. We vinden het namelijk heel belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas en op school.

Hoe werkt het?

De leerkracht plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een, lesdoel, sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw agenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit bijeenkomsten. Ouders ontvangen op de eerste schooldag van hun kind een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren.

Afgesloten omgeving

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.