Meer- en hoogbegaafden

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere aanbod, hebben wij Levelspel (groep 1 en 2) en Levelwerk (groep 3 t/m 8). Dit is een doorlopende aanvullende verrijkingslijn die tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. 

Naast dit aanbod op schoolniveau heeft EduMare een bovenschoolse Plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Elke woensdagochtend bezoeken deze kinderen de Plusgroep i.p.v. hun eigen groep op hun eigen school. Leerlingen moeten aan diverse criteria voldoen én een duidelijke hulpvraag hebben om toegelaten te worden tot de plusgroep. Na een screeningsprocedure, waarvan een IQ-test deel uit maakt, wordt beoordeeld of de Plusklas voor een kind toegevoegde waarde heeft. 

We hebben een beleidsplan voor meer- en hoogbegaafden op PCBS de Regenboog. Hieronder is een samenvatting van dit plan te vinden.