Twee locaties

Onze school heeft twee locaties. Op de Perengaarde 1 bevindt zich het gebouw waar de groepen 1 t/m 5 gehuisvest zijn. Op deze locatie vindt u ook een peuteropvang en buitenschoolse opvang van Humankind.

De groepen 6 t/m 8 ontvangen het onderwijs aan de Nachtegaallaan 25. 

Beide locaties werken intensief samen met elkaar.