Voor-, Tussen-, en Naschoolse Opvang:

Basisschool De Regenboog werkt met betrekking tot buitenschoolse opvang samen met Kinderopvang HumanKind. Kinderopvang HumanKind is een landelijke vooruitstrevende stabiele organisatie die continue investeert in een optimaal kwalitatief en pedagogisch verantwoord aanbod.

In de locatie van De Regenboog aan de Perengaarde levert Kinderopvang HumanKind de volgende diensten voor de kinderen van beide vestigingen van De Regenboog:

  • Voorschoolse opvang met ontbijt vanaf 7.00 uur tot aanvang school
  • Naschoolse opvang van eindtijd school tot 18.30 uur
  • Tussenschoolse opvang met lunch in de grote pauze

Hiernaast biedt Kinderopvang HumanKind ook de Peuterspeelzaal voor de kinderen tussen 2.5 en 4 jaar.

TSO

De financiële administratie en het reserveren van TSO dagen zal vanaf schooljaar 2019-2020 verlopen via TSO assistent. U dient hiervoor een account aan te maken. De registratiecode is verkrijgbaar op school. U kunt kiezen voor losse dagen en en voor vaste dagen. U kunt 24/7 aanmelden. Op de dag zelf kan dit tot 10.00 uur.

Voor praktische vragen over de TSO kunt u contact opnemen met de coördinator Ghislaine van Duin. Ghislaine is bereikbaar door middel van het volgend emailadres: ghislainevduin@kinderopvanghumanitas.nl of op het telefoonnummer:06-86811541

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden er door de pedagogisch medewerkers dagelijks diverse activiteiten aangeboden waaruit ieder kind zelf mag kiezen waar het aan wil deelnemen. Te denken valt aan sporten, koken, creatieve activiteiten, techniek, kunst en drama. Tijdens de vakanties worden er diverse uitstapjes met de kinderen ondernomen.

Er wordt nauw samengewerkt met basisschool De Regenboog; er worden thema’s uitgewisseld en voor de kinderen is er een vanzelfsprekende doorgaande ontwikkellijn aanwezig zowel op school als op de BSO.

De BSO is ook op schoolvrije dagen, zoals in de vakanties, geopend vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang op BSO Ratjetoe, kijkt u dan op onze website: www.kinderopvanghumanitas.nl/bsoratjetoe of neemt u gerust contact op met ons regiokantoor in Rotterdam, telnr: 010-4074700

Om samen met uw kind een kijkje te komen nemen op onze BSO bent u van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met locatiemanager Anita Ivak op tel: 06-47138376