Voor- en Naschoolse Opvang:

Basisschool De Regenboog werkt met betrekking tot buitenschoolse opvang samen met Kinderopvang HumanKind. Kinderopvang HumanKind is een landelijke vooruitstrevende stabiele organisatie die continue investeert in een optimaal kwalitatief en pedagogisch verantwoord aanbod.

In de locatie van De Regenboog aan de Perengaarde levert Kinderopvang HumanKind de volgende diensten voor de kinderen van beide vestigingen van De Regenboog:

  • Voorschoolse opvang met ontbijt vanaf 7.00 uur tot aanvang school
  • Naschoolse opvang van eindtijd school tot 18.30 uur

Hiernaast biedt Kinderopvang HumanKind ook de Peuteropvang voor kinderen tussen 2.5 en 4 jaar.

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden er door de pedagogisch medewerkers dagelijks diverse activiteiten aangeboden waaruit ieder kind zelf mag kiezen waar het aan wil deelnemen. Te denken valt aan sporten, koken, creatieve activiteiten, techniek, kunst en drama. Tijdens de vakanties worden er diverse uitstapjes met de kinderen ondernomen.

De BSO is ook op schoolvrije dagen, zoals in de vakanties, geopend vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang op BSO Ratjetoe, kijkt u dan op onze website: https://www.humankind.nl/vestigingen/rozenburg/bso-ratjetoe

Om samen met uw kind een kijkje te komen nemen op onze BSO bent u van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met locatiemanager Silke Berkhof op tel: 06-30552294 of via de mail: silkeberkhof@humankind.nl