Meld een incident (M5)

 

Op onze school werken we met M5. Met de M5 aanpak hebben we als school beter zicht op wat zich in en om school voltrekt m.b.t. sociale veiligheid, ook buiten het zicht van volwassenen. 

Via bovenstaande knop kan er gemeld worden.

Wat kan er gemeld worden: 

Alle soorten van fysiek geweld zoals; slaan, schoppen, duwen, trekken, spugen- alle soorten van verbaal geweld zoals; uitschelden, (be)dreigen, roddelen, discrimineren- alle soorten van de ander voor gek zetten: uitlachen, belachelijk maken etc.- spullen afpakken, verstoppen, vernielen - opwachten, opjagen, achtervolgen, klem zetten- ongewenste aanraking, betasting intieme delen- opdrachten krijgen, tegen je wil moeten medoen aan/met iets, onder dwang of door groepsdruk- negeren, buitensluiten/niet mogen meedoen, niemand wil naast je zitten, niet gekozen worden- online pesten, via computer of telefoon- alles wat onprettig aanvoelt of je een onveilig gevoel geeft, ook al nam je deel, of moest je meedoen

Wie kan er melden:

Ouders, leerkrachten, omstanders, vriendjes, broer of zus en natuurlijk het slachtoffer zelf of de meelopers die het zelf eigenlijk ook niet meer leuk vinden. 

Er kan alleen gemeld worden over kinderen die bij ons op school zitten.

Registratie gegevens:

Alle informatie wordt vastgelegd om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, situaties, tijdstip, omgeving en betrokkenen. Alleen de leiding kan alle meldingen inzien en elke leerkracht of groepsleider kan de meldingen van de eigen groep zien. Om de veiligheid van de melders te waarborgen en binnen de kaders van de Wet bescherming privacy te blijven, worden alle meldingen vertrouwelijk behandeld en mag het gemelde niet worden medegedeeld aan derden.

Analyseren van de gegevens:

Uiteindelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen incidentele misdragingen, wat bij opgroei gedrag hoort, en structurele misdragingen wat school sociaal onveilig maakt. Kinderen die zich bezighouden met stelselmatige misdragingen en daar moeilijk mee kunnen stoppen zullen met gelegenheidsbeperkende maatregelen en risicobeschermende maatregelen op maat worden geholpen om daarmee te stoppen. Dit helpen is niet vrijblijvend. Alle kinderen die zich bezighouden met stelselmatige misdragingen zullen daar uiteindelijk mee moeten stoppen. Kinderen die sterk opvallen kunnen extra hulp krijgen maar zullen uiteindelijk ook moeten stoppen met misdragingen om het in en rond de school voor iedereen sociaal veilig te kunnen maken.