ONZE MISSIE:
De Regenboog geeft kleur aan je leven!

 

 

ONZE KERNWAARDEN:

Op De Regenboog willen we kleur geven aan het leven van kinderen. Onder het ‘kleur geven’ verstaan we meer dan alleen leren lezen en leren rekenen. Het is onze opdracht om de kinderen kleurrijke, waardevolle burgers van onze maatschappij te maken (maatschappelijke meerwaarde). Natuurlijk kunnen onze kinderen aan het einde van de basisschoolperiode goed lezen en rekenen, we bieden een gegarandeerd curriculum, maar we leren de kinderen ook zichzelf te ontwikkelen tot een mooi persoon en geven handvatten om op de juiste wijze met elkaar (en met elkaars verschillen!) om te gaan. Het leren op De Regenboog is dan ook veelomvattend. In een schema ziet dat er als volgt uit:

In termen van De Regenboog spreken we aan de hand daarvan over onderstaande kernwaarden:

Wij leren met PLEZIER (kwalificatie)

Wij voelen ons VEILIG in een fijne groep (socialisatie)

Wij werken aan onze ONTWIKKELING als voorbereiding op de toekomst (subjectivering)

Met ELKAAR!

 

In het visiedocument is een uitwerking van deze kernwaarden te vinden.