Groep 5

De juffen van deze groep zijn Monique Quak, Thea van Leijen en Sophie de Bruin. 

We geven de lessen volgens een weekrooster. Elke dag staat het lesprogramma op het bord geschreven. Er staat op het bord wat ze die dag maken en wat ze leren. De doelen voor die dag zijn uitgeschreven. De kinderen gaan bij binnenkomst aan hun eigen tafel zitten en starten met een rekenstartactiviteit. Daarna volgt er een Trefwoord of KiVa les. Tijdens Trefwoord zingen we liedjes en luisteren naar een bijbelverhaal. Bij KiVa werken we aan de sociale vaardigheden. Door de lessen van KiVa proberen we groepsproblemen te voorkomen. Samen maken we er een fijne school van!

We oefenen in groep 5 veelvuldig de tafels 1 tot en met 10. Ook klokkijken, analoog en digitaal, wordt veel geoefend. Verder maken we erbij en eraf sommen tot 1000.

Tijdens spelling leren we allerlei spellingregels zoals: hoor je op het eind van de klankgroep een lange klank, dan schrijf je een korte klank. Bij taal leren we o.a. wat een voorzetsel of de persoonsvorm is.

Bij aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander, bij geschiedenis Brandaan. Engels krijgen de kinderen volgens de methode Stepping Stones.

De weekwoorden en de spellingstrategie van Spelling op Maat krijgen de kinderen iedere week mee naar huis om thuis te oefenen. Voor de toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en verkeer krijgen de kinderen ook huiswerk mee naar huis. Dat wordt vermeld op Social Schools.

Over de week verspreid werken de kinderen zelfstandig aan taken. Op het chromebook werken ze in Gynzy en Muiswerk. Hierin staan reken- en spellingprogramma’s klaar. In de rode ringband werken ze zelfstandig aan taalactiviteiten. Daarnaast worden de tafels geoefend in het werkboekje Eenmaal Andermaal.

Op maandagochtend gymen we in de gymzaal aan het Bramenpad. Na de kerstvakantie starten de zwemlessen in sportcentrum de Rozenburcht. De zwemlessen zijn op donderdag en duren een uur.

We knutselen en tekenen graag in onze groep en hangen de werkjes trots aan de lijnen voor het raam.

Ook spreekbeurten staan op het programma. Hiermee starten we in maart.

Op Social Schools vertellen we regelmatig wat er in de groep gebeurt.