Medezeggenschapsraad (MR)

 

De leden van de medezeggenschapsraad worden voor drie jaar gekozen.

 

Samenstelling

Ouderlid / voorzitterJerry Weesie
OuderlidLevine Lateur
OuderlidRamon Janssen
PersoneelslidVacant
PersoneelslidLianne Sperling
PersoneelslidLiesbeth van Woerkom
GMR - ouderlidKarin Vonk
GMR - personeelslidJudith Lodder