Klachtenregeling

U wilt een goede relatie met de school. Dat is goed voor uw kind en voor de school.

Maar soms gebeurt er iets op school waarvan u denkt, dat hoort niet, dat mag niet gebeuren. Soms zijn er zaken aan de orde die volgens u niet kunnen. Als ouder hoeft u niet lijdzaam toe te zien of te hopen dat het op den duur beter wordt.

U bent altijd op school welkom voor een gesprek.

In eerste instantie met de leerkracht van uw kind of met de kwaliteits coordinator. Natuurlijk kunt u ook terecht bij de directeur van de school. Samen gaan wij serieus aan de slag om tot een goede oplossing te komen. Mocht de klacht blijven bestaan, dan kunt u deze ook neerleggen bij de vertrouwenspersoon van school of van EduMare

Voor meer informatie verwijzen wij naar het veiligheidsplan:

.

Interne vertrouwenspersonen PCBS De Regenboog

Jamie Slottje

Telefoon: 088-1454510

e-mail: jamie.slottje@edumarevpr.nl

Externe vertrouwenspersoon EduMare

Zie de website van Edumare: Klachtenregeling | Welkom bij EduMare VPR

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs

Komen wij er niet uit dan kunt u een klacht indienen. Daar zijn dan wel een aantal spelregels voor: u zet uw klacht al dan niet met hulp van de vertrouwenspersoon op papier. De klacht dient u in bij de Landelijke Klachtencommissie.

Het secretariaat van deze commissie beoordeelt of uw klacht voldoet aan alle spelregels. Vervolgens krijgt de persoon tegen wie de klacht is ingediend de gelegenheid zich schriftelijk te verdedigen. U ontvangt hiervan een afschrift.

Wanneer alle schriftelijke stukken zijn uitgewisseld, belegt de klachtencommissie een hoorzitting, waar beide partijen hun standpunt kunnen toelichten en de commissie nog vragen ter verduidelijking kan stellen. Op basis van de stukken en de zitting stelt de commisie vast of de klacht gegrond of ongegrond is. Ook adviseert de commissie het schoolbestuur tot het afhandelen van de klacht.

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Tel. 070 - 386 1697

e-mail info@klachtencommissie.org
website
www.klachtencommissie.org